Despre noi

Câteva cuvinte despre noi…

Şcoala Gimnazială Nr. 24

este o şcoală de prestigiu din Timişoara, recomandată de rezultatele deosebite pe care elevii nostri le-au obţinut de-a lungul timpului. Şcoala este situată in apropiere de centrul bancar al oraşului, pe strada Brânduşei nr. 7, amplasament care permite accesul facil în Parcul Botanic, la muzeele din centrul oraşului, Opera Română, Teatrul Naţional, instituţii cu care aceasta colaborează în permanenţă.

Viziunea noastră asupra menirii şcolii:

Viitorul societăţii este determinat de calitatea educaţiei oferită de şcoală.

Misiunea pe care ne-o asumăm este următoarea:

Şcoala 24 îşi propune să ajute fiecare elev să-şi valorifice şansa de a se dezvolta la nivelul superior al capacităţilor sale, oferind un învăţământ „pentru fiecare”.
Suntem convinşi că vom transforma copilul într-un om mai bun, nu numai prin reguli abstracte, ci mai ales prin exemplu, prin descoperire personală ca fiind cea mai puternică sursă de entuziasm şi prin stabilirea unui nivel optim al cerinţelor.
Implicând şcoala în viaţa comunităţii şi comunitatea în viaţa şcolii, părinţii şi profesorii vor fi cei care vor învăţa copiii, în mod inteligent, cum trebuie să se mobilizeze pentru a se realiza şi vor fi alături de ei pas cu pas, deoarece determinând viitorul tinerilor, societatea îşi determină propriul său viitor.

Pentru elevii claselor I-IV şi pregătitoare oferim program after-school în şcoală, cu posibilitatea de a servi masa de prânz, cercuri de baschet, dansuri moderne, spaţiu de joacă în aer liber, amenajat în curtea generoasă a instituţiei.

Şcoala noastră este dotată cu:

 • sistem de supraveghere video;
 • sistem de radioamplificare în toată şcoala precum şi pentru curtea şcolii;
 • internet în toate sălile de clasă, cabinete laboratoare;
 • mobilier 100% nou;
 • table Smart, videoproiectoare;
 • geamuri termopan;
 • toaletele refăcute complet în 2009;
 • 24 săli de clasă;
 • laboratoarele de chimie şi biologie dispun de material didactic divers, achiziţionat în ultimii doi ani, complet renovate în cursul anului 2009, dotate cu calculator, videoproiector;
 • laboratorul de fizică dotat cu reţea de calculatoare de ultima generaţie, material didactic complet nou în valoare de 20000 Euro, tablă Smart, videoproiector;
 • laboratoarele de informatică gimnaziu – 10 calculatoare cu soft AEL şi un server, tablă Smart , videoproiector ;
 • laboratoarele de informatică primar – 12 calculatoare şi un server;
 • cabinete de matematică, română arte, ştiinţe sociale, limbi străine dotate cu table ecologice, laptop-uri, videoproiector;
 • cabinet metodic realizat în vara anului 2006, dotat cu bibliotecă, două birouri, două computere conectate la internet, imprimantă, xerox;
 • sala de sport dotată la standarde europene cu toate aparatele necesare precum şi aparate fitness;
 • vestiare noi dotate cu duşuri, toalete moderne atât pentru elevi cât şi pentru profesori;
 • trei terenuri de sport în stare foarte bună, panouri baschet, groapă cu nisip, trei mese de tenis de masă, în perspectivă un teren sintetic de fotbal;
 • cabinete pentru catedrele de fizică, chimie, biologie, educaţie fizică şi informatică dotate cu dulapuri birouri şi materiale didactice pentru specialităţile respective;
 • cabinet de consiliere psiho-pedagogică dotat în această toamnă cu mobilier adecvat, calculator performant, soft cu licenţă, imprimantă, material didactic (jocuri, teste), televizor, dvd player, casetofon şi reportofon;
 • cabinetul medical a fost recent modernizat
 • bibliotecă cu 7000 volume carte.

Oferta C.D.Ş. a şcolii noastre, pentru anul şcolar 2017-2018, cuprinde:

 • Calculatorul în viaţa personală;
 • Fizica, fotografia şi calculatorul;
 • Ştiinţa între real şi imaginar;
 • Fizicieni laureaţi ai Premiului Nobel;
 • Aspecte aplicative ale teoriei numerelor;
 • Matematica în cotidian;
 • Matematica din alt unghi;
 • Lecţii de matematică adiacente;
 • Istoria Banatului;
 • Educaţie economică;
 • Educaţie pentru sănătate;
 • De la grammaire encore;
 • Grup vocal „Folk 24”;
 • Noţiuni de democraţie;
 • Istoria holocaustului;
 • Cerc- limba franceză;
 • Cerc- limba engleză;
 • Cerc – Orientare turistică;
 • Dans modern;
 • Dans sportiv;
 • Dans de societate;
 • Arte marţiale;

Pentru activităţi extracurriculare, oferta şcolii cuprinde:

 • Dansuri populare;
 • Echipe de handbal, baschet, fotbal;
 • Cercuri literare;
 • Revista şcolii: „Alfa 24”;
 • Excursii tematice şi de recreere;
 • Limba engleză, germană, franceză.

Pentru vacanţele şcolare, oferta şcolii cuprinde:

 • Tabere la munte, la Predeal, Buşteni, Durău, Sinaia;
 • Tabere la mare, la Costineşti;
 • Tabără la Lacul Balaton, Ungaria, Grecia;

Elevii Şcolii Gimnaziale Nr.24 au obţinut rezultate deosebite la concursurile şcolare şi extraşcolare la care au participat, concretizate în premii şi menţiuni la faze judeţene şi interjudeţene şi naţionale ale olimpiadelor şcolare organizate de minister, sau alte instituţii care au avizul ministerului.
Cadrele didactice, cu o pregătire profesională de excepţie, sunt dedicate copiilor pe care îi îndrumă cu dragoste în fiecare zi. Rezultatele muncii lor sunt mândria şcolii şi a părinţilor care de-a lungul timpului au dovedit încredere în instituţia noastră, ne sunt alături în efortul comun de a desăvârşi educaţia viitorilor absolvenţi.

Relaţii cu comunitatea

+Comunitatea
Comunitatea consideră școala o instituție performantă,care a pregătit generații de copii ce s-au regăsit printre absolvenții de succes ai facultăților timișorene.

+Părinţii
Părinții , mulți dintre ei foști elevi, au încredere în colectivul de cadre didactice din școală, ne sunt alături atât ca prezență cât și prin implicarea în susținerea eforturilor comune de a dezvolta instituția .

+Elevii
primesc un nivel de cunoştinţe ridicat la standarde naţionale şi totodată au posibilitatea de a studia obiecte de studiu pe placul lor; beneficiază de o grijă sporită din partea cadrelor didactice pe durata programului şcolar.

+Grădiniţele
Grădinițele din preajma școlii sunt implicate alături de noi în foarte multe proiecte educaționale de succes dintre care putem menționa proiectul „MARATON JUNIOR” care a prilejuit vizitarea școlii de către preșcolari și de către părinții acestora.Regăsim ,în băncile școlii , minunați elevi care provin de la grădinițele partenere.

+Şcolile din jur
Școala Gimnazială Nr. 18 , Colegiul Tehnic „Ion Mincu”

+Unităţile şcolare spre care se duc elevii

Ne mândrim că 80% dintre absolvenții noștri sunt elevi în liceele de prestigiu din municipiul Timișoara precum :

 • Liceul Teoretic „Grigore Moisil”
 • Colegiul Național Bănățean
 • Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga”
 • Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”

+Biserica
Şcoala oferă cadru organizat de educare religioasă a copiilor din şcoală conform opţiunilor părinţilor: ortodoxă, catolică, penticostală. Preoţii oferă posibilitatea elevilor de a participa la diferite sărbători religioase, la slujbele organizate în biserică.

+Instituţiile de cultură din oraş
cinematograf, teatru, operă, Filarmonica Banatul, Muzeul Banatului, galeriile de artă, Postul de Radio Timişoara

Şcoala este foarte interesată de relaţii de parteneriat continuu cu aceste instituţii culturale pentru că ele contribuie prin ofertele lor la educarea reală a elevilor. Parteneriatele derulate cu succes sunt cele cu Palatul Copiilor Timişoara şi Clubul Cerino, cu Teatrul de Păpuşi şi Teatrul Naţional.

+Consiliul judeţean, Consiliul municipal, Primăria, Prefectura
Școala are o colaborare deosebită cu autoritățile locale și județene, drept pentru care ne-am bucurat de-a lungul anilor de susținere din partea lor, atât din punct de vedere financiar ,reflectată în dezvoltarea constantă a bazei materiale și finanțarea proiectelor educaționale care au fost incluse în agenda culturală a Consiliului Județean Timiș și a Consiliului Local Timișoara, cât și moral prin prezența reprezentanților locali la activitățile organizate de școală.

+Fundaţii, asociaţii neguvernamentale, societăţi comerciale
Asociaţia Alfa 24 Timisoara, S. C. Coca-Cola, ONG O. D. I. S, Fundaţia Diaspora, SC Nestle, Organizaţia “Salvaţi copiii”. Toate aceste organizaţii şi societăţi ne-au ajutat în derularea unor programe de educaţie pe următoarele teme: Educaţie împotriva fumatului, Educaţie împotriva drogurilor şi băuturii, Educaţie sexuală, Educaţie civică, Educaţie economică.

+Inspectoratul şcolar, Ministerul Educaţiei Naționale, Casa Corpului Didactic
Sunt instituţii cărora le suntem subordonaţi din punct de vedere al organizării şi derulării procesului de învăţământ, al încadrărilor cu personal didactic şi sub aspectul perfecţionării şi formării continue.

+Inspectoratul de Protecţie şi Sănătate Publică, Poliţie, Inspectoratul de Protecţie Civilă, Crucea Roşie filiala Timiş, Inspectoratul de Protecţie împotriva Incendiilor
Cu aceste instituţii colaborăm foarte bine. În acest sens şcoala are autorizaţie sanitară de funcţionare, îndeplinind cerinţele necesare, este în permanentă comunicare cu poliţia cartierului pentru stăvilirea elementelor antisociale, pentru a reduce prin programe educative comune numărul infracţiunilor la nivelul copiilor, pentru reducerea abandonului şcolar, organizează programe de educaţie sanitară împreună cu Organizaţia Crucea Roşie, programe de apărare antiaeriană cu ajutorul Inspectoratului de Protecţie Civilă.

+Cabinetul şcolar de medicină generală
Există o relaţie de colaborare foarte bună cu cabinetul de medicină generală, împreună reuşind să menţinem sănătatea elevilor noştri.