Istoric

În urmă cu 40 de ani se înfiinţa pe strada Brânduşei, Şcoala cu clasele I –VIII nr. 24 Timişoara…

De atunci şi până astăzi rezultatele obţinute atât la concursurile şcolare, la examenele de admitere în licee, cât mai ales performanţele realizate de către elevi au adus şcoala în prim planul învăţământului timişean.

În 15 septembrie 1976 şi-a început cursurile prima generaţie de copii ai Şcolii Generale nr. 24.
Destinată elevilor din cartierele Circumvalaţiunii şi Aradului, noua şcoală primea în cele 24 de săli de clasă, 3 laboratoare, un cabinet şcolar, o sală de sport şi două ateliere de pregătire practică, 1944 de elevi (964 în ciclul primar şi 980 în ciclul gimnazial).

Activitatea tinerelor vlăstare dornice de lumina învăţăturii a fost îndrumată de munca plină de dăruire a 27 de învăţători, 37 de profesori şi 5 maiştri instructori.

Prin muncă şi dăruire profesională, întreg corpul profesoral a ridicat prestigiul instituţiei în rândul şcolilor de elită din oraş. Şi-au spus cuvântul atât măiestria pedagogică a dascălilor, cât şi dorinţa elevilor de a se autodepăşi.

Am fost vizitaţi şi apreciaţi de către delegaţii de dascăli din Austria, Germania, Franţa, China şi Japonia, carea au rămas impresionaţi de modul de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ, cât şi de felul plăcut de petrecere a timpului liber al elevilor”- mărturiseşte cu mândrie şi mulţumire primul director al şcolii, profesor Blanca Barbu care a condus destinele şcolii în perioada 1976-1984.


Au trecut anii şi la conducerea şcolii s-au succedat şi alte cadre didactice:

 • 1976-1984 dir. BLANCA BARBU
  dir. adj. VASILE FANTAZIU
 • 1984-1985 dir. DELIA MARINCA
  dir. adj. GHEORGHE JURJAC
 • 1985-1987 dir. GHEORGHE JURJAC
  dir. adj. MARIA ARDELEAN
 • 1987-1989 dir. MARIA ARDELEAN
  ir. adj. VIRGINIA PĂCURARIU
 • 1990-1995 dir. RODICA TOMULESCU
  dir. adj ADRIAN JINARIU
 • 1990-1992 dir. adj.IOAN LUICAN
 • 1995-2005 dir. VICHIŢA STOICĂNESCU
  dir. adj. NICOLAE ŞERAN
 • 2006 dir. DANIELA LOBAZĂ
  dir. adj. RADU CHISĂLIŢĂ

De-a lungul timpului au predat în Şcoala Gimnazială Nr. 24 un număr de 245 de cadre didactice.