Viziune

“Calitatea vieţii depinde de calitatea educaţiei oferite de şcoală.”

Misiune

Şcoala 24 îşi propune să ajute fiecare elev să-şi valorifice şansa de a se dezvolta la nivelul superior al capacităţilor sale, oferind un învăţământ “pentru fiecare”.Educaţia oferită de şcoală trbuie sa se fundamenteze nu doar pe reguli abstracte, ci mai ales pe puterea exemplului, pe învăţarea având la bază descoperirea personală ca fiind cea mai puternică sursă de entuziasm,precum şi pe un nivel optim al cerinţelor.Ne propunem să implicăm şcoala în viaţa comunităţii şi comunitatea în viaţa şcolii, astfel alături, cu profesionalism, profesorii colaborând permanent cu părinţi vor reuşi să-i ghideze pas cu pas, pentru a se integra cu succes în învăţământul liceal precum şi pentru a-şi determina propriul viito,bazându-se pe o educaţie de calitate.

Ţinte strategice

  • Creşterea şanselor de reuşită şcolară şi reducerea numarului de absente nemotivate la invatamantul gimnazial.
  • Optimizarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în perspectiva egalizării şanselor
  • Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice
  • Dezvoltarea relaţiilor comunitare şi a parteneriatelor cu terţe instituţii.
  • Dezvoltarea bazei materiale a şcolii în conformitate cu standardele A.R.A.C.I.P.şi identificarea de noi resurse financiare.

Paşi încrezători spre viitor…