Înscrierea în învățământul primar

Descrierea unității de învățământ

Circumscripția școlară

Metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2020 – 2021ORDIN Nr. 3.181/18.02.2019 privind aprobarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020


Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020

Informaţii pentru părinţi

În anul școlar 2020-2021, Școala Gimnazială Nr.24 va avea 8 clase pregătitoare (200 de locuri).

REPARTIZAREA PE CLASE A COPIILOR ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE , AN ȘCOLAR 2020-2021, SE FACE ÎN ORDINE ALFABETICĂ.

ZIUA PORȚILOR DESCHISE
Cei care doresc să vadă sălile alocate claselor pregătitoare, o pot face pe site-ul școlii sau la adresa, strada Brândușei nr.7, marți, 25.02.2020, între orele 14.00-15.00.
Vă așteptăm cu drag!

Program de completare a cererilor de înscriere:
04.03.2020 – 20.03.2020
Luni- joi, între orele 8.00 – 18.00
Vineri, între orele 8.00 – 17.00
Luni, 23 martie, între orele 8.00 – 17.00

+CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR


 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • Existența unui frate/a unei surori a copilului, înmatriculat/ înmatriculată în unitatea de învățământ în care solicită înscrierea;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului;


+CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR


 • a) Bunicii locuiesc în circumscripția școlară arondată Școlii Gimnaziale Nr.24 (copie după certificatul de naștere al părinților care să ateste filiația și copie a cărții de identitate a bunicilor având domiciliul în circumscripția școlară, declarație notarială din care să rezulte că aceștia se ocupă de creșterea copilului);
  b) În cazul în care copilul se află în grija altor rude(persoane) după programul școlar, la documentele menționate mai sus, se adaugă declarație notarială din care să rezulte că acestea se ocupă de creșterea copilului;
 • Serviciul părinților se află în circumscripția școlară (adeverință de la locul de muncă);
 • Notă: Au fost respectate prevederile art. 10, alin.6, art.11,alin.1 din OG 137/2000.
În vederea selecției pe un număr limitat de locuri,cei care au domiciliul în afara circumscripției, dacă este cazul, depun următoarele documente:

+ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

 • Cerere tip de înscriere;
 • Certificat de naştere copil (copie şi original);
 • Carte de identitate părinte (tutore legal)- copie și original;
 • Adeverință evaluare dezvoltare psihosomatică – dacă este cazul;
 • Pentru părinții divorțați- copie și original a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;
 • Pentru cei cu domiciliul în afara circumscripției școlare, acte necesare îndeplinirii criteriilor generale, respectiv specifice – dacă este cazul.

 

Câteva imagini cu sălile de clasă care vor găzdui elevii din clasa pregătitoare