Înscrierea în învățământul primar

Descrierea unității de învățământ

Circumscripția școlară

Metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024 – 2025


Informaţii pentru părinţi

În anul școlar 2024-2025, Școala Gimnazială Nr.24 va avea 8 clase pregătitoare (176 de locuri).

REPARTIZAREA PE CLASE A COPIILOR ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE , AN ȘCOLAR 2024-2025, se face conform Ordinului 3945 privind Procedura de distribuire aleatorie a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor în formațiunile de studiu.

Lista locurilor rămase libere după prima etapă – Clasa pregătitoare

Elevi înscriși în altă unitate de învățământ decât cea de circumscripție, cu opțiunea de revenire, admiși la Școala Gimnazială Nr.24


ORAR pentru înscrierea în clasa pregătitoare, an școlar 2024-2025


CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR


CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE ALE ȘCOLII GIMNAZIALE NR.24, PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR


Documente necesare înscrierii în clasa pregătitoare
Cerere înscriere


Cerere eliberare recomandare de înscriere


Declarație pe proprie răspundere

 

Câteva imagini cu sălile de clasă care vor găzdui elevii din clasa pregătitoare