Înscrierea în învățământul primar

Descrierea unității de învățământ

Circumscripția școlară

Metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2019 – 2020ORDIN Nr. 3.181/18.02.2019 privind aprobarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020


Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020

Informaţii pentru părinţi

În anul școlar 2019-2020, Școala Gimnazială Nr.24 va avea 6 clase pregătitoare (150 de locuri).

REPARTIZAREA PE CLASE A COPIILOR ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE , AN ȘCOLAR 2019-2020, SE FACE ÎN ORDINE ALFABETICĂ.

Program de completare a cererilor de înscriere:
04.03.2019 – 22.03.2019
Luni- Vineri 8.00 – 18.00

+CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR


 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • Existența unui frate/a unei surori a copilului, înmatriculat/ înmatriculată în unitatea de învățământ în care solicită înscrierea;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului;


+CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR


 • a) Bunicii locuiesc în circumscripția școlară arondată Școlii Gimnaziale Nr.24 (copie după certificatul de naștere al părinților care să ateste filiația și copie a cărții de identitate a bunicilor având domiciliul în circumscripția școlară, declarație notarială din care să rezulte că aceștia se ocupă de creșterea copilului);
  b) În cazul în care copilul se află în grija altor rude(persoane) după programul școlar, la documentele menționate mai sus, se adaugă declarație notarială din care să rezulte că acestea se ocupă de creșterea copilului;
 • Serviciul părinților se află în circumscripția școlară (adeverință de la locul de muncă);
 • Notă: Au fost respectate prevederile art. 10, alin.6, art.11,alin.1 din OG 137/2000.


+ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

 • cerere tip de înscriere;
 • copie xerox după certificatul de naştere al copilului şi originalul pentru conformitate;
 • copie xerox după buletinele părinţilor şi original pentru conformitate;
 • acte doveditoare de încadrare în criterii generale;
 • acte doveditoare de încadrare în criterii specifice;
 • decizie divorț ( unde este cazul) și sentință cu încredințarea minorului ;
 • document privind evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului (pentru cei care împlinesc vârsta de 6 ani între 01.09.2019- 31.12.2019).
  Evaluare psihosomatică-program și unități

 

Câteva imagini cu sălile de clasă care vor găzdui elevii din clasa pregătitoare